| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji
Evropské fondy
Aktuality
26.06.2015

 

Odevzdání Monitorovací zprávy

 

Nejpozději do 15.10. 2015 je třeba doručit fakturu za poslední monitorovací období. Monitorovací zprávy se budou vybírat v úterý 20.10. 2015 od 8.00 hod. do 12.00 hod. v kanceláři 10A KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, Brno. Podrobnosti k odevzdání Monitorovací zprávy naleznete v Dokumentech ke stažení, kde je možné stáhnout její vzor.


30.04.2015

 

V dokumentech ke stažení naleznete prezentaci ze semináře konaného 22.9.2015 a další užitečné dokumenty z této závěrečné konference.

 


12.09.2015

 

Pozvánka na závěrečnou konferenci

 

Zveme poskytovatele sociálních služeb na závěrečnou konferenci, v rámci Individuálního projektu „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“, která se koná v úterý 22. září 2015 od 10.00 hod. v konferenčním sále hotelu Moravské zemské knihovny v Brně. Pozvánka ke stažení zde.

Individuální projekt Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji

Projekt „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“ navazuje na zkušenosti získané z předchozí realizace dvou individuálních projektů na zajištění vybraných služeb sociální prevence a potřeby nastavení optimální sítě služeb sociální prevence. Zároveň přináší inovativní prvky, které souvisí s jeho úzkou vazbou na aktuální podobu a aktivity v rámci procesu plánování sociálních služeb v kraji, a také s větším důrazem na efektivitu poskytovaných sociálních služeb z hlediska zacílení na řešení potřeb uživatelů a jejich integraci do společnosti i z hlediska vynakládaných prostředků z veřejných zdrojů na zajištění poskytování těchto sociálních služeb. Příkladem inovativního prvku je např. úprava jednotkových cen za služby v souladu s Metodikou hodnocení poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji v návaznosti na optimalizaci sítě služeb, sledování nákladovosti a efektivity služeb.


Do projektu jsou zařazeny 4 druhy sociálních služeb (azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centrum a sociálně terapeutické dílny), jejichž dostupnost je v Jihomoravském kraji klíčová s ohledem na jejich pobytový charakter nebo minimální zastoupení v kraji. Do projektu byly zařazeny jen služby, které s ohledem na potřebnost a jedinečnost zastoupení již minimální síť představují.


Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě schválené žádosti Jihomoravského kraje o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace (reg.č. CZ.1.04/3.1.00/05.00081) na realizaci projektu v celkové výši 70,937.349 Kč a jeho realizace byla zahájena k 1. 8. 2014.


S účinností od 1. 1. 2015 bylo s vybranými poskytovateli uzavřeno 18 smluv o poskytování sociálních služeb na dobu 9 měsíců, tj. do 30. 9. 2015. V projektu je zapojeno celkem 31 sociálních služeb, z toho je 9 subdodavatelů.