| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji
Evropské fondy

Dotazy dodavatelů a subdodavatelů

 

Z důvodu nefunkčnosti posílání dotazů přes webový dotazník prosíme posílejte svoje dotazy emailem na tyto adresy:

 

dvokat@seznam.cz

steflova.radka@kr-jihomoravsky.cz

 

Děkujeme!